Skip to content

Export Directory

How do I start exporting to other countries?Beneden ziet u een lijst van bedrijven actief in het exporteren van hun producten en diensten. In hun export gegevens laten zij de producten zien welke zij exporteren of willen exporteren, naar welke landen zij exporteren of willen exporteren. Ook geven zij weer of zij handels-agenten en distributeurs etc. zoeken. U kunt ook uw bedrijf gratis plaatsen en zoeken naar nieuwe producten, handelscontacten, etc. in binnen en buitenland. Alternatief, kunt u via onze organisatie uw producten verkopen. Ook kunnen wij u assisteren bij het vinden van handelsagenten en distributeurs, of bij het opzetten van buitenlandse verkoopkantoren. Neem dan hier contact met ons op. Hier kunt u gratis uw bedrijf aanmelden en in de Export Directory plaatsen, en daarmee de ontwikkeling van uw exportactiviteiten verder ontplooien. U kunt in het Nederlands met ons communiceren.

How to start own export business?Below is a list of companies active in exporting their products and services. In their export data they show the products they export or want to export, to which countries they export or want to export. They also show if they are looking for trading agents and distributors etc. You can also list your company for free and search for new products, trade contacts, etc. at home and abroad. Alternatively, you can sell your products through our organization. We can also assist you in finding commercial agents and distributors or in setting up foreign sales offices. Please contact us here. Here you can register your company for free and start developing your export activities. You can communicate with us in English.

Export Member Locations